0722 782 735 contact@andrei-pop.eu
Forumul EU40

Forumul EU40

În perioada 7–8 noiembrie 2017, s-a desfășurat la Bruxelles forumul EU40 ce a avut ca principală temă de dezbatere „populismul — amenințare la unitatea și democrația europeană“, care a fost și subiectul unei declarații comune după discuțiile din cele două zile. Agenda...
Plenul Camerei Deputaților, adoptări vot final

Plenul Camerei Deputaților, adoptări vot final

PHC nr. 85/2017 Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016 PL-x nr. 259/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului...
Raport de ședință, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci

Raport de ședință, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci

PLx 694/2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate PLx 71/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative...
Plenul Camerei Deputaților, adoptări vot final

Plenul Camerei Deputaților, adoptări vot final

PHCD nr. 81/2017 Proiect de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învăţământul superior COM(2017) 247...