Plenul Camerei Deputaților, adoptări vot final

Plenul Camerei Deputaților, adoptări vot final

PHC nr. 85/2017 Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016 PL-x nr. 259/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului...
Raport de ședință, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci

Raport de ședință, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci

PLx 694/2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate PLx 71/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative...
Plenul Camerei Deputaților, adoptări vot final

Plenul Camerei Deputaților, adoptări vot final

PHCD nr. 81/2017 Proiect de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învăţământul superior COM(2017) 247...
Raport de ședință, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci

Raport de ședință, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci

PLx 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei...
Plenul Camerei Deputaților, adoptări vot final

Plenul Camerei Deputaților, adoptări vot final

PL-x 231/2017 Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie – 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice...