Comitetului pentru finanțe publice locale

Comitetului pentru finanțe publice locale

În cadrul ședinței Camerei Deputaților a avut loc dezbaterea politică la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, cu tema „Situaţia creată de pensionarea şi reangajarea aceloraşi persoane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.” De astăzi, voi reprezenta...
Raport de ședință, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci

Raport de ședință, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci

Raport adoptare PLx 237/2017 Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază. Aviz favorabil PLx 309/2017 Proiect de Lege privind aprobarea...
Plen comun al Camerei Deputaților și Senatului

Plen comun al Camerei Deputaților și Senatului

Astăzi, 11 noiembrie 2017, a avut loc o ședință de plen comun a celor două camere ale Parlamentului României, cu următoarea ordine de zi: Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea...
Camera Deputaților, adoptări vot final

Camera Deputaților, adoptări vot final

PL-x nr. 77/2017 Proiect de Lege privind achiziţionarea imobilului conacului Brătianu-Florica („Vila Florica”), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii PL-x nr. 297/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de...
Raport de ședință, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci

Raport de ședință, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci

Raport de admitere PLx 295/2017 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamenului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile...
Camera Deputaților, adoptări vot final

Camera Deputaților, adoptări vot final

PL-x nr. 139/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor natural protejate PL-x nr. 171/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a...