0722 782 735 contact@andrei-pop.eu

Raport de activitate ianuarie – iunie 2017

Consider că deschiderea totală (în limitele stabilite de lege, desigur) este un prim pas spre rezolvarea multora dintre problemele actuale. De aceea, vă rog să priviți acest raport de activitate ca un exercițiu de transparență, excercițiu pe care sper să-l văd în viitor adoptat de cît mai mulți colegi parlamentari.

Conținutul raportului este structurat în două mari părți: prima cuprinde rezumatul propunerilor legislative inițiate, a întrebărilor și interpelărilor, moțiunea pe care am semnat-o precum și un tabel sintetic cu distribuția cheltuielilor efectuate în perioada raportată. În partea a doua vă prezint cîteva dintre articolele publicate pe site și pe rețelele de socializare.

Aștept sugestiile dumneavoastră privind forma și conținutul următorului raport.

Cu respect,
Andrei

Birou parlamentar Slobozia

Adresa: b-dul Matei Basarab, bl MB20, sc E, parter

Persoana de contact: Popescu Cezar
Telefon: 0722-782.735
Email: contact@andrei-pop.eu

Propuneri legislative inițiate

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 150/06.03.2017 L77/18.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 educației naționale la Senat
2. 205/22.05.2017 L97/02.05.2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale „Admnistrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea adoptat
3. 209/23.05.2017 L111/08.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la promulgare
4. 211/29.05.2017   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne aviz/
punct de vedere
solicitat
5. 227/12.06.2017 L110/08.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată la comisii
6. BP106/22.03.2017 BP113/28.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1991 a contabilității și modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației la Senat
7. BP120/04.04.2017 BP130/05.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice la Senat
8. BP121/04.04.2017 BP136/11.04.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
9. BP122/04.04.2017 BP137/11.04.2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic la Senat
10.   BP108/28.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne înregistrată
11.   BP170/03.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 înregistrată

Întrebări și interpelări

Nr. crt. Număr înregistrare Obiect
1. Întrebarea nr.138A/21-02-2017 Situația juridică a terenurilor arabile situate în extravilanul localităților.
2. Întrebarea nr.139A/21-02-2017 Situația recalculării pensiilor foștilor angajați CFR.
3. Interpelarea nr.83B/07-03-2017 PL-x 496/2016.
4. Interpelarea nr.215B/04-04-2017 Aglomerarea activității aeroportului Henri Coandă și calitatea scăzută a managementului relațiilor cu clienții.
5. Interpelarea nr.216B/04-04-2017 Dezbatere Legea Prevenției.
6. Întrebarea nr.651A/19-04-2017 Trecere nivel DN 21 – calea ferată București – Constanța, punct Drajna.
7. Întrebarea nr.724A/02-05-2017 Norme de aplicare Legea 233/2016 privind parteneriatul public-privat.
8. Întrebarea nr.866A/16-05-2017 Atacurile asupra unora dintre sistemele informatice ale României.
9. Întrebarea nr.1075A/07-06-2017 Centru anti-dezinformare, fake news.

Moțiuni semnate în legislatura 2016-prezent

Nr. crt. Titlu Inițiatori Nr./Data înregistrării
1. România nu poate fi confiscată! Apărăm democrația și votul românilor! Deputaţi şi senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat și ale grupurilor parlamentare ale Alianței liberalilor și democraților 2 / 18-06-2017

Cheltuieli (sume nete)

Perioada Servicii Chirie Cheltuieli Cabinet Slobozia Cheltuieli în teritoriu Salariu consilier Combustibil Diurnă Indemnizație Total
Total 4900 7505 5475 2500 14000 9800 15092 37800 97072
12.2016 0 600 77 0 2000 1400 2156 5400 11633
01.2017 0 570 2133 0 2000 1400 2156 5400 13659
02.2017 0 1280 1692 500 2000 1400 2156 5400 14428
03.2017 1000 1310 222 0 2000 1400 2156 5400 13488
04.2017 1300 1270 318 0 2000 1400 2156 5400 13844
05.2017 1300 1250 993 0 2000 1400 2156 5400 14499
06.2017 1300 1225 40 2000 2000 1400 2156 5400 15521

Notă: Conform legislației în vigoare, acestea sînt veniturile lunare ale fiecărui parlamentar care nu are domiciliul în București sau Ilfov.

Statistici articole publicate

Categorie Număr Interacțiuni Audiență
teritoriu 18 213 1285
plen 16 153 1419
comisia buget 7 147 1183
diverse 7 36 803
externe 7 133 1411
start-up nation 6 42 1079
bullyfree 3 10 1229
comisia it&c 3 11 653
fakenews 2 13 363