fbpx
0722 782 735 contact@andrei-pop.eu

PHCD nr. 81/2017
Proiect de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învăţământul superior COM(2017) 247

PHCD nr. 82/2017
Proiect de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Dezvoltarea şcolilor şi calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viaţă COM(2017) 248

PHCD nr. 83/2017
Proiect de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor COM(2017) 249

PHCD nr. 84/2017
Proiect de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind aprofundarea Uniunii economice și monetare COM (2017) 291

PHCD nr. 80/2017
Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

PL-x nr. 286/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene

PL-x nr. 305/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017

PL-x nr. 235/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile -teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului

PL-x nr. 160/2013
Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

Pl-x nr. 257/2016
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea unor acte normative

PL-x nr. 323/2017
Proiect de Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

%d blogeri au apreciat: