fbpx
0722 782 735 contact@andrei-pop.eu

PHC nr. 85/2017
Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016

PL-x nr. 259/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

PL-x nr. 298/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

PL-x nr. 334/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu acazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 august 1985

PL-x nr. 337/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017

PL-x nr. 60/2015
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

PL-x nr. 319/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

PL-x nr. 242/2017
Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

PL-x nr. 838/2015
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

PL-x nr. 236/2017
Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica

PL-x nr. 380/2014
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

PL-x nr. 45/2017
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănăţii

PL-x nr. 67/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

PL-x nr. 185/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

%d blogeri au apreciat: