fbpx
0722 782 735 contact@andrei-pop.eu

PLx 468/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Obiect de reglementare: modificarea punctului 2 al definiţiei „Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii“ din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991, în sensul introducerii unei cerinţe suplimentare, în completarea celei instituite prin reglementarea în vigoare care să permită obţinerea autorizaţiei pentru executarea lucrărilor de construcţie, altele decât cele cu caracter provizoriu, necesare pentru derularea operaţiunilor de explorare/prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale în baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legislaţiei specifice, fiind necesar pe lângă acordul proprietarului şi cel al deţinătorului de drept.

PLx 29/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind #reforma în domeniul sănătăţii. Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, de crearea cu celeritate a cadrului legal pentru încheierea contractelor de management ale managerilor generali, precum şi pentru #eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală.

PLx 161/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în scopul transformării #centrelor judeţene de #excelenţă în unităţi conexe Ministerului Educaţiei Naţionale, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de inspectoratul şcolar, cu dreptul de a accesa proiecte şi programe cu finanţare europeană, independente de inspectoratele şcolare.

%d blogeri au apreciat: