fbpx
0722 782 735 contact@andrei-pop.eu

Astăzi am votat pentru aprobarea următoarelor rapoarte favorabile:

PLx 240/2017 proiect privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. Unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2017, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000 lei, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

PLx 214/2017 Proiect de Lege privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Se creează cadrul legal pentru redistribuirea ca dividende suplimentare sau, în cazul regiilor autonomie, ca vărsăminte la bugetul de stat sau local, a profitului repartizat la alte rezerve în anii anteriori, ca sursă proprie de finanțare și care nu a fost utilizat conform destinațiilor inițiale, precum și pentru repartizarea sumelor existente în soldul rezultatului reportat care au rămas nerepartizate.

PLx 218/2017 Proiect de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate. Sunt modificări majore asupra legii și menționez câteva dintre ele care au la bază prinicipiile Directivei 2014/56/CE sau ale Regulamentului UE nr.537/2014: unificarea noțiunilor de audit statutar vs. audit financiar sau posibilitatea de delegare a unor atribuții către organismul profesional și introducerea răspunderii administrativ-disciplinare.

Legile urmează să intre pe ordinea de zi pentru vot în plen.

%d blogeri au apreciat: