fbpx
0722 782 735 contact@andrei-pop.eu

Raport de admitere

PLx 295/2017 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamenului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii.

PL-x nr. 259/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013.

Aviz favorabil

PLx 298/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român.

PLx 274/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

%d blogeri au apreciat: