fbpx
0722 782 735 contact@andrei-pop.eu

Dintre proiectele legislative adoptate astăzi, 3 mai 2017, de către plenul Camerei Deputaților:

PL-x 112/2017 Proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli. Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 în sensul includerii preşcolarilor din grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore în grupul ţintă de beneficiari ai distribuţiei gratuite de fructe.

PL-x 476/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului. Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.360/2002, în sensul punerii în acord a dispoziţiilor statutare cu Deciziile Curţii Constituţionale nr.172 și 244 din 24 martie 2016 şi, respectiv, 19 aprilie 2016, precum şi armonizarea şi dezvoltarea carierei poliţistului, prin crearea unui cadru legislativ îmbunătăţit care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă în domeniu. Soluţiile propuse vizează stabilirea tipologiei şi duratei #cursurilor de carieră, modificarea şi suspendarea #raportului de serviciu al poliţistului precum şi ocuparea posturilor vacante.

PL-x 149/2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul finanţării, din fonduri publice, a învăţământului teologic pastoral, organizat de instituţiile de învăţământ particular, specific cultelor recunoscute, pentru care, în prezent, nu există organizat învăţământ de stat.

%d blogeri au apreciat: