fbpx
0722 782 735 contact@andrei-pop.eu

PLx 186/2017 Proiect de lege privind ucenicia la locul de muncă și efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, beneficiază, la cerere, de acordarea de stimulente lunare de €250/lună pentru 36 de luni pentru angajatorii care formează ucenici și acordarea de stimulente de €300/lună pentru 6 luni pentru angajatorii care formează stagiari.

PLx 113/2017 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor. Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor de minimum 50% din masa totală.

PLx 179/2017 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor. Se elimină definiția fermei de familie și lărgirea accesului pentru alte categorii de beneficiari, respectiv finanțarea și garantarea pentru sectorul agricol și acvacultură, modificarea definițiilor pentru achiziție de teren, microcredit precum și fluidizarea mecanismului de garantare. Pe lângă alte beneficii, se prevede creșterea procentului de garantare de la 50% la 80% pentru fermierii care solicită credite bancare pentru achiziționarea de teren agricol.

%d blogeri au apreciat: